Adam Ratajczak /

Prawnik specjalizujący się w prawie handlowym. Zajmuje się obsługą prawną przedsiębiorców w ramach kancelarii Profit Plus w Gdyni. Przeprowadza procesy rejestracji, przekształceń i likwidacji spółek oraz sprzedaży przedsiębiorstw. Tworzy umowy B2B oraz pomaga wspólnikom spółek ustalać zasady wzajemnej współpracy (founders agreement). Interesuje się aspektami prawnymi funkcjonowania kryptowalut i ich funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Jest współautorem Raportu na temat aspektów prawnych, podatkowych i księgowych kryptowalut, który niebawem zostanie opublikowany.