20 lutego 2019

Dr Witold K. Staniszkis obronił pracę doktorską w dziedzinie bezpieczeństwa baz danych w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w 1976 roku. W całym okresie swojej pracy zawodowej prowadził prace badawcze i realizacyjne w dziedzinie oprogramowania narzędziowego. Był współtwórcą i kierownikiem prac nad takimi produktami oprogramowania jak System Zarządzania Bazą Danych RODAN, systemu projektowania baz danych DBAP (Database Predictor and Analyzer), system integracji heterogenicznych baz danych DQS (Distributed Query System), a w ciągu ostatnich 15 lat system zarządzania wiedzą OfficeObjects®.
W. Staniszkis pracował w informatycznych instytucjach badawczo-rozwojowych w Polsce i za granicą, między innymi w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, i we Włoszech. Prowadził również wykłady w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytecie Kalabryjskim we Włoszech, i w UNESCO Computer Science School.
W. Staniszkis jest członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Wiceprezesem Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, w latach 2005-2008 był członkiem zarządu platformy technologicznej NESSI (NetworkedEuropean Software & Services Initiative). Pracował jako koordynator europejskich projektów badawczych ICONS (Intelligent Content Management System] w latach 2000-2003, oraz eGov-Bus w latach 2009-2011. Jest autorem ponad 60 publikacji i ko-autorem 3 książek.
Obecnie pełni funkcję prezesa zarządu firmy Rodan Development Sp. z o.o.