Matrix42

Matrix42 to niemiecka firma z 27-letnim doświadczenie w tworzeniu innowacyjnego oprogramowania, służącego do bezpiecznej digitalizacji środowisk pracy. Główne atuty Rozwiązań Matrix42 to:
1. Bezpieczeństwo – rozwiązania do ochrony ataków od wewnątrz firmy: szyfrowanie, DLP, oraz od zewnątrz: EDR, i.C.A.F.E.
2. Automatyzacja powtarzających się zadań informatycznych, takich jak dystrybucja oprogramowania, zarządzanie
urządzeniami, zarządzanie aktualizacjami, oraz zgłoszeń incydentów do działu IT.
3. Przyspieszenie udostępniania usług za pośrednictwem samoobsługowego portalu. Automatyczne udostępnianie, inwentaryzacja i rozliczanie usług o charakterze informatycznym i nie tylko.
4. Uproszczenie przestrzegania wytycznych określonych w przepisach dotyczących uprawnień, instalacji oprogramowania, procesów zatwierdzania, rozporządzenia RODO i logowania się do systemu bez negatywnego wpływu na bezpieczeństwo.
5. Poprawa przejrzystości i kontroli z uwzględnieniem wszystkich kosztów, licencji, umów oraz zasobów informatycznych i innych aktywów.
6. Zwiększenie wydajności pracy i redukcji kosztów w obszarze operacji informatycznych poprzez konsolidację narzędzi, jednolite środowisko użytkownika oraz optymalizację licencji i zasobów informatycznych.

TIDK

Od 2009 roku w TIDK wspieramy naszych partnerów biznesowych w osiąganiu ich celów przez wdrażanie nowoczesnych i inteligentnych rozwiązań analitycznych. Wzmacniamy ich pozycję konkurencyjną na rynku poprzez wspomaganie wiedzą o procesach, o tym jak je optymalizować, a także stosując np. modele predykcyjne. Działamy kompleksowo we wszystkich etapach przygotowywania rozwiązań analitycznych, od etapu proof-of-concept, przez tworzenie docelowej wizji projektu, po jego wykonanie i wdrożenie. Z użyciem najnowszych technologii budujemy rozwiązania działające w chmurze oraz środowiskach on-premise.
Specjalizujemy się w obszarach: Business Intelligence & Big Data Analytics, Data Science, Artificial Intelligence & Machine Learning.