21 maja 2019

Mercer

Marcin Kowalski jest Dyrektorem Zespołu Brokerskiego w praktyce MMB w Polsce. Odpowiada za jakość i organizację pracy działu oraz za budowanie pozycji rynkowej Mercer w tym zakresie. Marcin bezpośrednio zarządza obsługą brokerską kluczowych klientów Mercer.
Marcin dołączył do firmy Mercer w 2004 roku, a wcześniej pracował dla innego globalnego brokera. Od 2007 roku jest liderem zespołu brokerskiego Mercer. Jego doświadczenie zawodowe dotyczy głównie projektowania, plasowania i administrowania planami ubezpieczeń i świadczeń dla średnich i dużych międzynarodowych firm. Marcin posiada gruntowną wiedzę na temat dostępnych produktów i rozwiązań ubezpieczeniowych, praktyk i standardów rynkowych.
Marcin Kowalski jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Posiada zdany egzamin brokera ubezpieczeniowego i był uczestnikiem podyplomowego studium aktuarialnego.