7 lutego 2019


Specjalista ds. klientów kluczowych w BrainSHARE IT, producencie SaldeoSMART. Wyróżniony za wyniki naukowe z zakresu zarządzania procesami przez Uniwersytet Gdański. Zajmuje się zagadnieniami z zakresu przełamywania oporów wobec zmian, zarządzania doświadczeniem klienta, zarządzania projektami, zarządzania wiedzą oraz analizą procesów biznesowych. Z zamiłowania mówca i trener personalny. Łączy cechy umysłu analitycznego i kreatywną duszę artysty, co pozwala mu na innowacyjne spojrzenie na zagadnienia związane z przedsiębiorstwem. Czas wolny spędza aktywnie